Goed nieuws: nieuwe opdracht

Ook in de kleine kernen van onze thuishaven, zijn we graag actief: in Veulen gaan we namelijk iets moois maken! We zijn een samenwerking aangegaan met Harm en Connie Timmermans voor de ontwikkeling en realisatie van tien woningen. Het project is nog in een pril stadium: we gaan de komende periode benutten om het plan en de woningen verder vorm te geven. Het doel daarbij is om woonmogelijkheden te creëren voor diverse doelgroepen, bijvoorbeeld starters, gezinnen en/of senioren. Wordt vervolgd! 

Knipsel.PNG