ISO 9001 en VCA** : geslaagd!

Jaarlijks worden wij onderworpen aan een externe audit; deze  audit beoordeelt  ISO en VCA.

De ISO 9001 is een internationale norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. De ISO 9001 legt, naast het vastleggen en goed gebruik maken van je bedrijfsprocessen, onder andere meer nadruk op risicogericht denken, risicomanagement, regievoering over processen en doelstellingen als pijlers voor verbeteringen. 
De VCA (VGM Checklist voor Aannemers) is een standaard voor de evaluatie en certificatie van veiligheids- en arbozorgsystemen. Een structurele, systematisch aanpak van veiligheid op de werkvloer. Aan het einde van het vorige jaar kregen we te horen dat  we wederom zijn geslaagd en dus ook weer gecertificeerd!