Nieuwe opdracht: 10 sociale huurwoningen

We maken mooie stappen bij project Heldersveld! Samen met Driessen Architectuur zorgden wij voor het ontwerp en de engineering van 10 sociale huurwoningen. Dit heeft recent geleid tot ondertekening van de aannemingsovereenkomst met woningcorporatie Wonen Vierlingsbeek voor de realisatie van de woningen. We verwachten te starten na de bouwvak; oplevering is medio 2025. Succes aan het team!

Nieuwe opdracht 10 sociale huurwonigen.jpeg