Nieuwe Opdracht: Nieuwbouw 6 woningen Handel

Deze week tekenden wij de overeenkomst voor de nieuwbouw van zes woningen (eengezins- en seniorenwoningen) in Handel. Een laatste handdruk van tevreden opdrachtgever Hans Vedder namens Goed Wonen, die binnenkort het stokje als bestuurder overdraagt. De bouw van de woningen is ondertussen gestart en we verwachten begin 2025 op te leveren. 

Bart en Hans Vedder 1.jpeg