Persbericht ASVB

Onlangs heeft ASVB een persbericht naar buiten gebracht. Hierin laten zij weten dat het goed gaat met ASVB en dat ze het jaar 2021 hebben afgesloten met weer een flinke resultaatgroei. In het persbericht, dat te vinden is in de bijlage, zijn de cijfers beknopt in kaart gebracht en nader toegelicht door Jonathan Furst en Stefan Govers.